THERAPIEËN  

Het fundament van de natuurgeneeskunde is, zoals Hippocrates zei: “behandel de zieke en niet de ziekte”. Als natuurgeneeskundig therapeut stimuleer ik op een natuurlijke wijze en met natuurlijke middelen het zelfgenezend vermogen in de mens.

Door deze therapeutisch te ondersteunen wordt de immuniteit verbetert. Ieder mens wordt benadert in zijn totaliteit en krijgt daardoor een individuele behandeling.

Hieronder volgen de therapieën die ik binnen mijn praktijk toepas.
1. Dermasegmentale reflexologie – DSR: dieptemassage
2. Podosegmentale reflexologie – PSR: voetreflex massage
3. Voedingstherapie en -adviezen
4. Gastro-intestinale therapie – zuiveringstherapie
5. Fytotherapie – kruidengeneeskunde
6. Bachbloesemtherapie

DSR: dieptemassage (DermaSegmentale Reflexologie)

De DSR is een krachtige dieptemassage die de doorbloeding verbetert en hernieuwde energie en evenwicht op lichamelijke, psychische en emotionele vlak geeft.
De huid is opgebouwd uit segmenten die in verbinding staan met de organen. Door de huid met een specifieke techniek te masseren, verbetert de doorbloeding waardoor pijnlijke blokkades worden opgeheven en de organen worden gestimuleerd.
Veel spierspanningen worden veroorzaakt door aanhoudende stress, emotionele klachten en psychische spanningen. Dit veroorzaakt pijn en kan op termijn organen beïnvloeden waardoor deze minder goed functioneren.
De DSR massage is dus niet alleen gericht op spier-, en gewrichtsklachten, maar beïnvloedt door zijn reflectorische werking ook de organen.

 • Indicaties DSR (dieptemassage) en PSR (voetreflexmassage)
 • Rugklachten en mobiliteitsklachten
 • Pijnlijke spieren
 • Tintelende armen, handen, benen en voeten
 • Hoofdpijn, migraine, duizeligheid, oorsuizen
 • Stress en vermoeidheidsklachten
 • Emotionele en psychische klachten
 • Hart, - en vaataandoeningen
 • Ademhaling, - en spijsverteringklachten
 • Reumatische aandoeningen
 • Stofwisselingsproblemen
 • Menstruele en overgangsklachten

De therapie gaat uit van een reeks van 10 sessies, maar de behandelfrequentie wordt individueel aangepast. Een acute ziekte kan al na enkele behandelingen verdwijnen, terwijl chronische ziekten meestal meerdere behandelingen nodig hebben

PSR: voetreflex massage  (PodoSegmentale Reflexologie)

De PSR  is een specifieke behandeling aan de voet die vertrekt vanuit een geheel andere benadering dan de alom gekende, traditionele voetreflexmassages. Zoals de huid is opgebouwd uit verschillende segmenten, reflecteren deze segmenten ook aan de voeten. Een overbelast of ziek orgaan zal zich aan de voet als een pijnlijk gebied manifesteren.

De PSR is een diepgaande therapie met een gunstig en vooral lang blijvend resultaat. Het hele organisme wordt gestimuleerd en het energetisch evenwicht hersteld.

De combinatie van DSR en PSR zorgt voor verrassende resultaten. Beide therapieën hebben een zeer diepgaande werking met een gunstig en vooral langdurig resultaat.

VOEDINGSTHERAPIE & -ADVIEZEN

De voedingstherapie is een zeer efficiënte therapie waardoor men zich op relatief korte tijd beter voelt. Het brengt verbetering op lichamelijk en psychische vlak en heeft een positieve invloed op de gemoedstoestand.

Een jarenlange ongezonde voeding ondermijnt het verteringstelsel en geeft allerlei klachten. Voedingstherapie heeft een reinigende, genezende en opbouwende werking, geeft nieuwe energie en verhoogt de immuniteit. Door de brede werking wordt deze therapie ingezet bij allerlei verteringsklachten, hart - en vaatziekten, luchtwegaandoeningen, overgewicht, stress en emotionele klachten, allergieën, reumatische aandoeningen, stofwisselingsziekte zoals diabetes etc.

Voordelen van een gezonde voeding:

 • stimuleren en reinigen van het verteringsstelsel
 • optimaliseren van de stofwisseling
 • toevoeren van alle benodigde stoffen
 • voorkomt tekorten van vitaminen en mineralen
 • ontgiftende en reinigende werking
 • zorgt voor optimale waterhuishouding (natrium-kalium verhouding)
 • versterkt het zenuwstelsel en het immuunsysteem
 • versterkt de psychische weerstand
 • versterkt het zelfgenezend vermogen
 • verhoogt de levenskracht en bio-energie

GASTRO-INTESTINALE THERAPIE – Zuiveringstherapie

“Genezen is ontgiften”, en voedingstherapie kent een ontgiftende werking.

Bij een aantal ziektebeelden is deze echter onvoldoende en laat men de voedingstherapie door gastro-intestinale therapieën voorafgaan. Onder deze zuiveringstherapieën verstaat men: 

 • vastenkuren
 • sapkuren
 • kleikuren
 • kruidenadviezen

De grote waarde van deze therapieën ligt niet alleen in het reinigen van het maag en darmkanaal, maar vooral van het extracellulaire vocht (vocht om de cellen),  het bloed en het lymfevocht. Daarbij heeft het een zeer grote invloed op het psychische en emotionele leven.

Ziekte treedt op wanneer het lichaam een overschot aan gifstoffen, ofwel toxinen, bevat. Hierdoor kunnen tal van klachten optreden, niet alleen op lichamelijk gebied maar ook op geestelijk, emotioneel en psychische gebied (hoofdpijn, energiegebrek, concentratiestoornissen, wisselende emoties, depressie etc….)

Een efficiënte manier is vasten; hierdoor krijgt men een versnelde afvoer van gifstoffen uit het lichaam, zodat het individu terug kan keren naar een toestand van gezondheid. 

KRUIDENGENEESKUNDE – Fytotherapie

De kruidengeneeskunde is haast zo oud als de mensheid zelf. Vroeger leefde de mens in een nauwere relatie met de natuur. Ieder kwaaltje had zijn eigen geneeskrachtig kruid. Door de explosieve opkomst van de farmaceutische industrie werden kruiden bijna van de kaart geveegd (terwijl het ontstaan van de huidige medicatie gebaseerd is op de kruidengeneeskunde!!).

Er is de laatste jaren een stijgende belangstelling voor geneeskrachtige kruiden. Dit heeft te maken met de tendens dat we terug willen naar de natuur. 

De kruidengeneeskunde heeft een complementair karakter bij de reguliere geneeskunde. Bij het kiezen van de geschikte kruiden, houd ik rekening met de bestaande medicatie en eventuele contra-indicaties. Door mijn jarenlange ervaring zullen de gekozen kruiden en hun toepassingen nauw aansluiten bij uw individueel ziektebeeld. Ik maak hiertoe gebruik van meervoudig samengestelde kruidenbereidingen zoals kruidenthee, tinctuur, olie, zalven, kompressen etc.

Kruidengeneeskunde is binnen de natuurgeneeskunde een veel gebruikte therapie omdat alle natuurgeneeskundige principes gehandhaafd blijven en kruiden worden gezien als een stukje “levende natuur”. 

Kruiden kunnen op verschillende manieren verwerkt worden, waarbij ik rekening hou met het beoogde doel.

De stelling “baat het niet, dan schaadt het niet” is echter onjuist. Doordat ieder kruid zijn specifieke inhoudsstoffen heeft (bepaald door de fysiologische werking) kan men zeker “overdoseren” met alle gevolgen van dien. Een goede kennis van geneeskrachtige kruiden is dus noodzakelijk.

BACHBLOESEM THERAPIE

Dr. Edward Bach heeft de Bach bloesem eind vorige eeuw ontwikkeld. Hij leefde van 1886 tot 1936. Zijn Bachbloesemtherapie heeft na zijn dood enorme bekendheid verworven. Dr. Bach ontdekte 38 verschillende Bachbloesems die elk inwerken op een specifieke emotie. 

Bij ziekte is er een disbalans bij de mens tussen het lichaam, gevoel, geest en ziel. (4 elementen) Door de negatieve stemming om te buigen naar een positieve stemming zal de ziekte verdwijnen. Door de inname van de Bachbloesems treedt er een veranderingsproces op: negatieve gedachten en gevoelens verdwijnen en maken plaats voor positieve gedachten en gevoelens. Er treedt snel een gezonde emotionele balans op wat weer bijdraagt aan het herstel van allerlei lichamelijke en/of geestelijke klachten.

De Bachbloesem heeft de eigenschap om negatieve emoties om te buigen in positieve emoties. Zo zal iemand met een minderwaardigheidsgevoel bij het innemen van een bepaalde Bach bloesem terug in zichzelf geloven en met meer zelfvertrouwen de zaken aanpakken. Negatieve emoties worden niet onderdrukt maar omgebogen in hun positieve pool zoals bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen in zelfzekerheid of ongeduld in innerlijke rust.

Dr. Edward Bach ging ervan uit dat ziekte een gevolg is van een negatieve gemoedstoestand. Hij was bekend met de typologie van de 4 temperamenten ofwel persoonlijkheidstypen:

 • Vuurtype: wilsmens – ongeduldige type
 • Watertype: gevoelsmens – besluiteloze type
 • Luchttype: verstandmens – nerveuze type
 • Aarde: werkelijkheidmens – overbezorgde type

De bachbloesems worden ingedeeld in 7 groepen:

 1. Angst
 2. Onzekerheid
 3. Geen interesse in het heden
 4. Eenzaamheid
 5. Overgevoelig voor invloeden van buitenaf
 6. Moedeloosheid en wanhoop
 7. Overbezorgd voor het welzijn van anderen

Het Bach bloesem extract is volledig natuurlijk en kan zowel door kinderen als door volwassenen met veel succes worden gebruikt. Het is totaal veilig en onschadelijk. De Bachbloesems kunnen gebruikt worden in combinatie met andere medicatie of behandelingsvormen, inclusief homeopathie, zonder de werking hiervan te belemmeren.