Over mij

Welkom op mijn site van natuurgeneeskundig therapeut – gezondheidstherapeut Lieke. 

 
Ik ben Lieke en heb met veel voldoening en succes de 4 jarige opleiding tot gezondheidstherapeut gevolgd aan de Europese Academie te Maastricht [zie links].
Gezondheidstherapeut is een geregistreerde beroepstitel en is daardoor wettelijk beschermd. De gezondheidstherapeut ofwel natuurgeneeskundig therapeut is een consequent beoefenaar van de authentieke geneeskunde volgens Hippocrates. 
 
Eén van zijn basisprincipes was; “behandel de zieke en niet de ziekte “. 
Dit betekent dat de zieke wordt behandeld door vooraf het ziektebeeld te individualiseren. Dit gebeurt door een verband te leggen tussen de ziekte en het persoonlijkheidsbeeld van de patiënt. Hierdoor is een totaalbenadering van de patiënt verzekerd, hetgeen eerder leidt tot een duurzame genezing. 
 
Ik werk complementair [aanvullend] op de reguliere geneeskunde. Naast behandelingen worden er gezondheidsadviezen gegeven. Daarbij gaat het om het belang van een gezonde voeding en een gezonde leefwijze, alsmede  het aanpakken van negatieve expositiefactoren [omgevingsfactoren] die de ziekte uitlokken of in stand houden. 
 
De natuurgeneeskunde  is niet een verzamelnaam van allerlei alternatieve therapieën maar is een autonome [op zichzelf staande] geneeswijze die is ontstaan in het oude Griekenland [5e eeuw voor Christus]. Binnen de natuurgeneeskunde gaat men ervan uit dat ieder mens over een zelfgenezend vermogen beschikt en deze kan daarbij therapeutisch worden ondersteund. Men werkt multitherapeutisch, d.w.z. dat men gebruikt maakt van meerdere therapieën binnen een bepaald therapieplan.
 
De patiënt wordt benaderd in zijn totaliteit en krijgt daardoor een individuele behandeling. Het is een totaal andere manier van denken en werken en niet vergelijkbaar met andere vormen van alternatieve geneeswijzen. 
 
Een succesvolle genezing steunt op een goede voorstudie. Als gezondheidstherapeut kijk ik naar het totaalbeeld van de patiënt om daar vanuit een therapieplan op te stellen. 
Na een uitgebreid anamnesegesprek waar de klachten uitgebreid aan bod komen, wordt een individueel therapieplan opgesteld. Vaak maak ik daarbij gebruik van meerdere therapieën, dit is afhankelijk van de klachten. De duur van een behandeling is één uur. Alle therapieën hebben als doel om het zelfgenezend vermogen terug op te bouwen en te stimuleren. 
 

Als afgestudeerd Gezondheidstherapeut ben ik aangesloten bij beroepsvereniging de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). Verder ben ik geregistreerd als registertherapeut bij de RBCZ. Door deze registraties komt men in aanmerking voor een vergoeding via de zorgverzekeraars.

 

Criteria BCZ® registertherapeut

RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen. Zij zijn op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor beroepsbeoefenaren en cliënten. RBCZ behartigt hun belangen en is een betrouwbare intermediair tussen beroepsorganisatie en de zorgverzekeraars.

De Registertherapeut BCZ® dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Is in het bezit van een diploma basiskennis medisch-sociale beroepen of psychosociale beroepen, afgestemd op de gevolgde praktijkopleiding (ten minste 240 ects) en de keuze van de therapie, die in zijn of haar praktijk wordt gegeven óf is in het bezit van een diploma van een opleiding welke op de hbo-lijst vermeld staat, gevolgd door een post hbo-opleiding binnen de complementaire alternatieve geneeswijzen.
  2. Is onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht.
  3. De beroepsbeoefenaar onderwerpt zich aan de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz.
  4. Heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, alsmede een rechtsbijstandverzekering die voldoende dekking geeft bij de behandeling van klachten door de Geschillencommissie Complementaire Alternatieve Geneeswijzen.
  5. Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die bij inschrijving niet ouder is dan drie maanden.
  6. Praktijk en praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de Stichting RBCZ en de specifieke voorwaarden van de beroepsorganisatie. De therapie moet erop gericht zijn de gezondheid van de cliënt te bevorderen en/of te genezen.
  7. Is in het bezit van een AGB-code in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars en de VEKTIS.